جستجو

موضوعات و مطالب

موضوع : ارتباط و اثرات طناب زنی با ورزش های دیگر ارتباط و اثرات طناب زنی با ورزش های دیگر
:: نویسنده : هادی میخک فروش ♣♣ تاریخ :

Rope Skipping Sportارتباط و اثرات طناب زنی با ورزش های دیگر را می توان به سهولت در برنامه های تمرینی ورزشکاران حرفه ای مشاهده کرد؛ در زیر چند رشته و تأثیر طناب زنی بر آن را برای شما توضیح داده ایم.

 

 

 

 

 

 1- ورزش های راکتی

یک برنامه طناب زنی برای تقویت عضلات چشم ، دست و هماهنگی پاها ، چالاکی دستها و پاها ، برای سرویس زدن ، دریافت کردن و رسیدن به موقع به توپ در رشته هایی مانند تنیس ، بدمینتون ، تنیس روی میز و اصولاً ورزشهای راکتی مؤثر بوده و برای استقامت عضلات کمر و دستها و همچنین قدرت گرفتن راکت مفید میباشد .

۲- ورزش های توپی

شامل بسکتبال ، فوتبال ، فوتبال آمریکایی ، بیسبال ، سافتبال و غیره می باشد . برای پیشرفت و تقویت در موارد زیر برنامه طناب زنی می تواند کمک نماید و سطح ورزشکار را بالا ببرد .

۱-  ریتم و زمانبندی ورزشکار را تقویت نماید .

۲-  شتاب و مقدار جهش در پریدنها را افزایش می دهد .

۳-  سرعت و چابکی را در منطقه های کوچک بالا می برد .

۴-  موجب افزایش قدرت در عضلات بزرگ ران ، زانو و مچ پاها می شود .

۵-  هماهنگی بهترین عضلات دست و پا و چشم را بوجود می آورد .

۶- موجب افزایش استقامت و ثبات برای انداختن و پرتاب کردن و بلوکه کردن ، شوت نمودن و نگه داشتن و حتی حمل توپ و ضربه به توپ می شود .

۷- به طور جالبی موجب افزایش قدرت دریبل ، نگهداری توپ ، دریافت و پرتاب کردن آن می شود .

۸-  برای اینکه توپ روی پاها باقی بماند و به اصطلاح توپ بچسبد ، مفید میباشد .

۹- برای اینکه ورزشکار در سطح عالی و بین المللی رقابت نماید و در آن میادین بتواند به موقع دستورات مختلف حرکتی را به عضلات خود بفرستد نیاز به اجرای برنامه طناب زنی دارد .

۳- ورزش های تشکی

شامل کشتی ، جودو ، ژیمناستیک ، ورزشهای رزمی و غیره شده که برای تقویت در موارد زیر برنامه طناب زنی مفید ومؤثر است .

۱-  برای تقویت مهارتهای دست در دست و پا در پا

۲-  موجب افزایش چابکی در دستها و پاها می شود .

۳-  موجب تقویت عضلات کف پائی می شود .

۴- سرعت عمل و عکس العمل را افزایش داده و حرکات و ضربات پرخروش و انفجاری را تقویت می نماید .

۵- برای تقویت قفل نمودن دستها دورکمر و حالت برعکس یعنی گرفتن توسط حریف مفید می باشد .

۶-  مچ پاها و عضلات پاها را برای فرود از ارتفاع زیاد تقویت می نماید .

۷-  هماهنگی و تعادل را افزایش می دهد .

۸-  موجب بالا بردن سیستم انرژی هوازی و غیر هوازی می شود .

۹-  برای کنترل وزن و سوزاندن کالری در مدت کوتاه مفید می باشد .

۴- بوکس

۱- طناب زنی با بوکس مترادف است و ورزشکاران بزرگ و برجسته این رشته مانند محمد علی کلی ، سوگار ، ری لونارد ، روبرت دوران ، اوسکاردل هویا ، مایک تسیون و قهرمانان دیگر از برنامه طناب زنی به عنوان برنامه اصلی و تمرینی خود استفاده می کرده اند .

۲- برنامه طناب زنی در ورزش بوکس باید به گونه ای باشد که انرژی مورد نیاز ورزشکار را در مسابقه تأمین نماید به عبارتی شبیه سازی انجام بگیرد ، یعنی انرژی مورد نیاز در هر راند و حاصل آن ضربدر راندی که ورزشکار در آن قراردارد توسعه برنامه طناب زنی تقویت گردد .

۳- بوکسورها نیاز به تمرکز ، سریع دویدن ، با قدرت طناب زدن ، دوبار طناب را رد کردن و یک پا در میان حرکت را انجام دادن ، دارند .

۴- طناب زدن سریع و طناب زنی با طناب سنگین ، یا افزایش حوله یا کیسه ای به دور طناب می تواند برای تقویت آمادگی قلبی ، عروقی و انجام حرکتهای انفجاری مفید باشد .

۵- یک قهرمان بوکس نیاز به حرکتهای پا دارد و خیلی برایش مهم است ، طناب زنی به پیشرفت و تقویت آن کمک می کند . اجرای برنامه طناب زنی موجب تقویت و پیشرفت حرکات پا در ورزش بوکس می شود .

۶- موجب تقویت عضلات کف پائی می شود که معمولاً بوکسورها برای بالا بردن تعادل خود به آن نیاز دارند .

۷-  موجب تقویت تغییر وضعیت یا به اصطلاح جا خالی بوکسور می گردد

۸- موجب تقویت سرعت عکس العمل ، هماهنگی ، تعادل ، ریتم و قدرت دستها و پاها و کمر و ساعدها می شود.

۵- ورزش های چوبی مانند هاکی

۱- برنامه طناب زنی موجب افزایش قدرت چوب دستی شده و عضلات مچ و دستها را تقویت می نماید .

۲-  برای زدن ضربات کنترلی در بازیها مفید است .

۳-  مچ پا و زانوها را برای چرخشها ی سریع آماده می نماید .

۶- دو و میدانی

۱- طناب زنی در موقعیکه ورزشکار شروع به چرخش محیطی بصورت انفجاری می نماید ، تعادل آن را پیشرفت می دهد مانند پرتاب دیسک و چکش

۲-  در موقع استارت سریع ، ورزشکار شتاب عمودی به خود می گیرد .

۳-  تمرکز روی پیروزی را افزایش می دهد .

۴-  موجب افزایش قدرت زانوها ، پاها و مچ پاها می شود .

۷- دو چرخه سواری

شامل موارد دوچرخه سرعت ، جاده ای ، کوهستان و غیره

۱-  موجب افزایش قدرت گرفتن فرمان دوچرخه می شود .

۲-  قدرت و استقامت شانه ها ، زانوها و آرنج و چالاکی پاها را افزایش می دهد .

۸- سوار کاری

۱-  طناب زنی به قدرت پاها ی ورزشکار کمک می کند .

۲- موجب تقویت عضلات برگشت معده که برای سوارکاری روی اسب مورد نیاز است ، می گردد.

۳-  موجب تقویت کنترل و تعادل بدن در هنگام سوار کاری پرش با اسب می شود.

۴-  موجب تقویت استقامت ، توان و قدرت ورزشکار می شود .

۵-  قدرت مچ دست را برای گرفتن و مهار کردن در اسب سواری افزایش می دهد .

۹- ورزش های آبی

مانند شنا ، واترپلو ، غواصی ، چهار شنا و غیره

۱- ورزشهای آبی نیاز به حجم زیاد و ظرفیت بالای ششها دارد و اجرای برنامه طناب زنی برای تقویت آن بسیار مفید است .

۲-  برای حرکات انفجاری ، چرخش بهتر ، استارت و برگشت بهتر مفید است .

۳-  برنامه طناب زنی ریتم ، زمانبندی و تمرکز را بهبود می بخشد .

۱۰- ورزش های روی یخ

مانند اسکیت ، پاتیناژ ، اسکیت سرعتی ، هاکی و غیره

۱- قبل از قرار گرفتن روی یخ طناب زنی بطور عالی برای گرم کردن بدن بسیار مفید است .

۲-  قدرت زانو و آرنج را افزایش می دهد .

۳- تعادل ، هماهنگی ، قدرت انفجاری و زمان بندی برای پریدن و یا چرخیدن و حرکتهای سریع پا را نیز توسعه می دهد .

۴-  فعالیت بسیار مفیدی است برای خارج از پیست

۵- برای اجرای حرکتهای ظریف و دقیق ، باید در همه اندامها قدرت و هماهنگی مناسبی بوجود آمده باشد که برنامه طناب زنی میتواند بسیار مفید واقع شود .

۱۱ – ورزش های روی برف

اسکی ، سورتمه و غیره

۱- اجرای طناب زنی موجب تقویت ، تعادل ، هماهنگی ( پاها و زانوها ) ، و همچنین قدرت برای تیک اف و فرود های ناگهانی میشود .

۲-  قدرتهای انفجاری را برای پریدنها توسعه می دهد .

۱۲- سایر رشته های ورزشی

مانند : بولینگ ، گلف ، تیراندازی با تیر و کمان ، تیراندازی و غیره

۱- برای تبراندازی ریلکس نمودن عضلات مهم است که طناب زنی موجب تقویت آن می شود .

۲-  موجب تقویت ریتم و زمان بندی و حرکتهای تاب خوردن می شود .

۳-  حرکتهای انفجاری برای پریدن ، چرخیدن و تابیدن را تقویت می کند .

۴- موجب تقویت استقامت در عضلات دست و مچ دست برای نگهداشتن وسیله به سمت هدف می شود .

۵-  هماهنگی دست و چشم و زمان عکس العمل را افزایش میدهد


برچسب‌ها: سایر ورزش ها, تمرینات